Hej!

Tjänsten fungerar med betalning i förskott.

När du registrerar dig betalar du 200 SEK i anslutningsavgift, som läggs till på ditt laddningskonto. Laddningskostnaden debiteras fortsättningsvis från ditt kontot, enligt avgiften för varje laddning.
När saldot på laddningskontot sjunker under 100 SEK, debiteras ditt kreditkort ånyo automatiskt med 200 SEK och sätt in på ditt laddningskonto.
Du får ett kvitto via e-post.